Hazard oo ka baxsaday ganaax dheeraad ah ka dib markii….