Dhibaatooyinka Uurka u horseedo Hooyada (Pregnancy problems)

0

Inta aad uurka leedahay, waxa laga yaabaa inaad yeelatid xoogaa ah dhib iyo raaxo-daro hadba marka jirkaagu is beddelo. Isku day talaabooyinkan aasaasiga ah oo la hadal dhakhtarkaaga ama kalkaalisada si aad u heshid talo dheeraad ah. Ha isticmaalin wax ah dawooyinka la iska iibsan karo warqad dhakhtar la’aan ama dhir/geedo adiga oo aan marka hore la hadlin dhakhtarkaaga.

Waxaan qormadaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka ugu caansan ee la soo dersa haweenada uurka leh waxaan ka mid ah:

 • Walac (Morning Sickness)
 • Daal (Fatigue)
 • Hurdada oo dhib ah (Trouble Sleeping)
 • Cirib dhiigid (Bleeding Gums)
 • San cabur iyo san-goror (Epistaxis & Nose stuffiness)
 • Danqasho naaska ah (Tender Breast)
 • Laabjeex (Hearburn)
 • Bararka gacmaha iyo cagaha (Swelling of Hands and Feet)
 • Kaadi badni (Polyurea)
 • Calool-adag ama Shuban (Constipation or Diarrhea)
 • Baabasiir/Bawaasiir (Hemorrhoids)
 • Dhabar-xanuun (Back pain)
 • Maroojis Lugta ah (Leg Cramps)
 • Xidido Dhiig oo Bararsan (Varicose Veins)
 • Dheecaan siilka ah (Vaginal Discharge)
 • Madax-xanuun (Headache)
 • Hergab/Ifilo (Cold/Flu)
 • Xanuun Caloosha ah ama Qabashooyin (Abdominal Pain or Contractions)
 • Dawakhmid (Dizziness)
 • Xiriirka galmada (Sexual relations)
 • Isbeddelada Niyada ama Fikirka (Changes in Mood or Thinking)
 • Jamasho cunto (Food Cravings)
 • Maqaarka, Timaha iyo Cidiyaha (Skin, Hair and Nails)
SHARE